การคายแก๊สในเมล็ดกาแฟคั่ว

“การคายก๊าซในเมล็ดกาแฟคั่ว (Degassing)” หมายถึงกระบวนการที่เมล็ดกาแฟคั่วสดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดอยู่ภายในเมล็ดกาแฟระหว่างกระบวนการคั่ว เมื่อเมล็ดกาแฟถูกคั่ว จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซหลายชนิด รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

หลังจากการคั่ว เมล็ดกาแฟจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง สำหรับเมล็ดกาแฟ #koffcha จากการทดลองพบว่า ระดับคั่วอ่อน-กลาง จะคายแก๊ซประมาณ 7-10 วัน ส่วนคั่วเข้มใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมล็ดกาแฟคั่วสดใหม่จะมีรสชาติดีที่สุดหลังจากคายแก๊ซไประยะหนึ่งแล้ว โดยช่วงเวลานี้สามารถคงอยู่ได้ตั้งแต่ 2-4 สัปดาห์หลังระยะเวลาคายแก๊ซ ขึ้นอยู่กับระดับการคั่วและชนิดของเมล็ดกาแฟ นอกจากนี้การเก็บรักษาที่ดี ไม่ให้สัมผัสกับแสงและอากาศโดยตรง จะยิ่งทำให้เมล็ดกาแฟคั่วคงคุณภาพไปได้นานขึ้นอีก

จะเห็นว่า นอกจากชนิดแหล่งที่มาของเมล็ดกาแฟ รสชาติของกาแฟสามารถเปลี่ยนแปลงและมีความสมดุลและเหมาะสมยิ่งขึ้นระยะเวลาของการคายแก๊ซด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ว่ามีผลต่อรสชาติอาจแตกต่างกันไป และมักเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวด้วยครับ 😊